Po wielkim pożarze 05.05.1854r. z inicjatywy ówczesnego burmistrza Adoniasa Stephana powołano 23.05.1854r. pierwszą ochotniczą straż pożarną w Głubczycach. Na odezwę odpowiedziało ponad 100 ochotników.
Śladami Głubczyc poszły Grobniki, które wg danych zawartych w historii powiatu głubczyckiego Historia pojedynczych miejscowości powiatu głubczyckiego” z 1914r. powołały Ochotniczą Straż Pożarną w 1896 roku.
Pod koniec drugiej wojny światowej przy przejściu frontu przez grobnickie tereny, budynek remizy został częściowo zniszczony – wieża i dach.
Po zakończeniu działań wojennych, na zebraniu wiejskim w 1946r. postanowiono reaktywować jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grobnikach na bazie przedwojennego sprzętu pozostawionego przez byłych mieszkańców.
Pierwszymi założycielami OSP po II wojnie światowej byli druhowie: Jan Witwicki, Józef Dybek, Jan Prokopowicz i Emil Szkolnik, który był naczelnikiem od 1955r. do 1990r.
Strażacy swą pracę rozpoczęli od porządkowania zniszczonej w czasie wojny remizy i uzupełnianiu sprzętu przeciwpożarowego. Na początek był wóz konny, ręczna sikawka i kilka odcinków węża. W latach 50. jednostka otrzymała motopompę M8, a pod koniec lat 60. OSP za dobrą pracę otrzymała samochód ciężarowy „Lublin”, który zamieniono w 1980r. na samochód „Star A26”.
W 1989r. jednostka otrzymała od OSP Lwowiany samochód STAR 244.
W międzyczasie przeprowadzono remont kapitalny remizy, dobudowano zaplecze magazynowe i wyremontowano świetlicę. Wszystkie prace wykonywali druhowie OSP.
Jednostka OSP Grobniki należy do aktywnych w powiecie. Brała udział w wielkich akcjach gaśniczych m.in. gaszenie pożarów lasów w woj. zielonogórskim 1992r. oraz w Kuźni Raciborskiej, a także podczas zwalczania powodzi w 1997r.
W uznaniu zasług OSP Grobniki w 1995r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
W 1996r. na wniosek druhów strażaków i poparciu Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP RP, nasza Jednostka otrzymała sztandar, którego fundatorem był ks. Jerzy Pielka – Proboszcz Parafii Grobniki.
Za aktywny udział w zwalczaniu skutków powodzi w 1997r. i innych klęsk żywiołowych OSP Grobniki otrzymała nowoczesny samochód bojowy STAR 244 wyposażony w autopompę.
Jednostka z Grobnik jest jedną z bardziej operatywnych jednostek w powiecie głubczyckim. Na zebraniu w 2005r. podjęto uchwałę o budowie nowej remizy. Inicjatywę poparł samorząd mieszkańców, Zarząd Miejsko – Gminnego Związku OSP RP, Komenda Powiatowa PSP w Głubczycach oraz Burmistrz Głubczyc. Oddanie do użytku nowo wybudowanej strażnicy połączone z jej poświęceniem oraz odznaczenie jednostki OSP Grobniki odbyło się 2 maja 2016r.
Od 1990r. Naczelnikiem był Jan Szkolnik, a Prezesem – Jan Bodnaruk. W 2003r. Naczelnikiem OSP Grobniki został druh Ryszard Gazda.
W 2016roku na zebraniu wyborczym wybrany został następujący Zarząd:
Prezes Zarządu: Ryszard Gazda
Naczelnik: Paweł Raczkowski
Zastępca Naczelnika: Piotr Konopnicki
Sekretarz: Dominik Raczkowski
Skarbnik: Zbigniew Osipa
Gospodarz: Mateusz Osipa
Kronikarz: Mariusz Gazda

pl_PLPolish
pl_PLPolish